Door op 2 september 2013

Eerste kandidaat lijsttrekker meldt zich

Het was al aangekondigd, maar vandaag mochten we ons verheugen op de kandidaatstelling van raadslid Annelies de Jonge  als potentieel nieuw gezicht van de PvdA in Zutphen en Warnsveld. Andere kandidaten worden door het afdelingsbestuur van harte uitgenodigd om zich te melden, dit kan tot en met 1 oktober aanstaande. Meer informatie vindt u onder deze link

Hieronder vindt u de brief van kandidaat lijsttrekker Annelies de Jonge.
Kandidaatstelling lijsttrekkerschap, Annelies de Jonge.

Ondersteuningsverklaring
U kunt Annelies mondeling of schriftelijk (via anneliesde_jonge@hotmail.com) laten weten of u haar kandidatuur steunt. Deze ondersteuningsverklaring staat los van persoonlijke of inhoudelijke affiniteit met de kandidaat, maar dient het doel een lijsttrekkersverkiezing mogelijk te maken. Mocht er zich een tweede kandidaat melden, dan staat het je vrij ook diens kandidatuur te ondertekenen.