Schriftelijke vragen 3 juli 2014. Huurachterstanden