Door Fransje vd Breggen op 29 januari 2013

De Schijnwerper op ….. Theo Scharff

De schijnwerper op……

Een paar keer per jaar zal het licht schijnen op een PvdA lid van onze afdeling. Deze keer richten wij onze schijnwerper op……. Theo Scharff (1940 – )
‘Altijd opbouwwerker gebleven’

Theo groeide op in Rotterdam. Hij raakte al op jonge leeftijd geïnteresseerd in sociale rechtvaardigheid omdat hij als klein jochie na de oorlog, regelmatig met zijn voogd meeluisterde naar het wekelijkse radiopraatje van oud- SDAP’er en hoofdredacteur van het Vrije Volk, Klaas Voskuil ( vader van J.J. Voskuil) en met zijn voogd sprak over dit thema. Theo had een voogd, een zwager van zijn moeder, omdat zijn vader in de oorlog was weggevoerd door de Duitsers.

Als tiener deed hij veel ervaring op in het jeugdwerk. Hij leerde daar hoe je je doelgroep kon betrekken bij activiteiten. Theo studeerde eerst kunstgeschiedenis, maar ging later naar de sociale academie. Hij werd opbouwwerker in Rotterdam en deed in deze periode actief mee ludieke acties.

Hoewel Theo zelf uit een katholiek gezin kwam, werd hij al jong lid van de PvdA. Maar hij kon ( en kan) het ook flink oneens zijn met PvdA standpunten en de maat was voor hem vol bij het onduidelijke PvdA standpunt ten opzichte van de Vietnam oorlog. Hij stapte uit de partij en werd lid van de PSP. In 1975 meldde hij zich weer aan als lid. Hij huldigt nu het standpunt dat je het ook oneens moet kunnen zijn met de partijlijn bij een bepaald standpunt, dat is goed en gezond. Je probeert dan anderen met kleine stapjes van jouw gezichtspunt te overtuigen. Dit is naar zijn mening één van de grote verschillen tussen socialisten en sociaaldemocraten. “Sociaaldemocraat zijn is iets dat tot uiting moet komen in je handelen. Mensen om je heen moeten aan je gedrag kunnen merken dat je sociaaldemocraat bent. Dit in tegenstelling tot salonsocialisten”

In 1975 verhuisde hij naar Zutphen. Vrijwel direct vroeg men hem voor het gewestelijk bestuur van PvdA Gelderland en dat bleef hij jarenlang. Als gewestelijk bestuurder nam hij de regio Oost Gelderland onder zijn hoede en wist die tot actieve samenwerking te bewegen. In aldoor wisselende functies heeft Theo zich altijd ingezet voor de PvdA in Zutphen en in de regio. Met Wim Albers ( 1921 – 2010), oud- wethouder van Zutphen, – 2e Kamerlid, – Europarlementariër en vriend van Theo, praatte hij over de grote politieke lijnen.
Op de vraag waarom hij zelf nooit als actief politicus aan de gang is gegaan antwoordt Theo dat hij zich liever bezig hield met het organiseren en faciliteren, zodat anderen de kans kregen om strijdig de sociale onrechtvaardigheden in de samenleving te lijf te gaan. ‘Altijd de opbouwwerker!’

Theo is nooit landelijk actief geweest, alleen als congresafgevaardigde. Hij vindt dat de PvdA altijd een goed platform biedt voor discussie en debat en ziet de PvdA als een vehikel dat je nodig hebt om je doel te bereiken.

Tegenwoordig is Theo nog actief in de werkgroep Permanente Campagne. Als zijn gezondheid het toestaat kunt u hem altijd vinden bij de marktkraam tijdens een campagneactie.

FvdB

Fransje vd Breggen

Fransje vd Breggen

Vanaf april 2017 neem ik de functie als secretaris waar.  Als webmaster onderhoud ik de website en plaats ik de aangeboden stukken, in samenwerking met Karin en Marjolijn die de social media onder hun hoede hebben.

Meer over Fransje vd Breggen