Door Marjolein Pronk op 18 september 2017

Dat klinkt als een klok!

Woensdag 6 september 2017. Het Pakhuis Noorderhaven gonst van de PvdA leden die bnnentreden. In de grote vergaderzaal op zolder staat het schrijversteam van ons kersverse conceptverkiezingsprogramma al klaar.

De opkomst is geweldig en het mooiste komt nog: alle aanwezigen hebben het conceptprogramma gelezen en hier nuttige aanmerkingen, terechte opmerkingen en constructieve aanvullingen op.

Een kleine greep uit de reacties:

  • “Het was een leuke en interessante avond! Bedankt voor alle input.”
  • “Gisteravond was inspirerend. Zelfs 3 nieuwe gezichten. Allemaal serieus bezig, fantastisch!!!”
  • “Het was leuk woensdag!”
  • “We hebben een goede avond gehad met veel leden. Nog veel inbreng opgehaald!”
  • “Het was een open en plezierige discussie met veel opbouwende kritiek. Erg sterk de manier waarop Jasper voorzat!”
  • “Leuke club en veel betrokken leden!”

Op de opmerkingen dat het stuk wel wat lang was en er tekstueel nog fouten inzaten werd geantwoord dat daar nog niet naar gekeken was. In de komende weken zal het redactioneel worden nagekeken.

De laatste loodjes starten nu voor het schrijversteam, alle op – en aanmerkingen worden beoordeelt en zonodig samengevoegd met de bestaande tekst, waarna het redigeren start. Op 25 oktober zal het definitieve conceptverkiezingsprogramma worden voorgelegd aan de leden. De ingediende amendementen, voorzien van een advies van het bestuur worden besproken, waarna er over het verkiezingsprogramma wordt gestemd door de aanwezigen.

Bij goedkeuring hebben wij een programma dat klinkt als een klok:

  • breed gedragen, inspelend op sociale, culturele, ruimtelijke en duurzame ontwikkelingen
  • bestaanszekerheid als verbindend element, een regelrecht sociaaldemocratisch document
  • co–creatie tussen initiatiefnemers van een thema (puzzelstukjes) en belanghebbenden
  • een ambitiedocument 2018 – 2022 als kader voor de PvdA Zutphen-Warnsveld

WERKEN AAN ZUTPHEN
En tot slot een programma waarmee wij campagne gaan voeren om Zutphen te laten weten dat wij Werken aan Zutphen. Het wordt de basis voor onze campagne. We gaan met de thema’s de boer op en laten zien dat wij, leden van de Partij van de Arbeid in Zutphen, een club mensen zijn waar je op wil stemmen en waar je bij wilt horen!

De voorzitter.

Marjolein Pronk

Marjolein Pronk

Mijn naam is Marjolein Pronk. Geboren in 1961 te Amsterdam. Sinds 1982 woonachtig in Zutphen. Als interim-voorzitter van het bestuur wil ik mij inzetten voor een PvdA Zutphen-Warnsveld die door de inwoners gezien wordt als een partij die opkomt en durft te strijden voor het bereiken van haar idealen. Tijdens mijn periode als PvdA raadslid

Meer over Marjolein Pronk