Door Marjolijn Moester op 27 juni 2016

Coach4you in het zonnetje gezet.

De maandelijkse rode taart van de PvdA is in juni gegaan naar de vrijwilligers van ‘Coach4you’. Met het aanbieden van een rode taart moedigt de PvdA Zutphen-Warnsveld goede vrijwilligersinitiatieven aan, waar onze samenleving zo bij is gebaat.

Coach4you is een landelijk project van Gilde Nederland dat ervoor zorgt dat brugklasleerlingen die dat nodig hebben tijdelijk extra ondersteuning krijgen van een vrijwillige, persoonlijke coach.

De coach krijgt van de leerkracht uit groep 8 een leerling met een zorgvraag, waarvan de verwachting is dat deze leerling het niet zomaar redt. De coach begeleidt de leerling één op één van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. De leerling heeft behoefte aan extra ondersteuning in structuur om het risico van vroegtijdig schooluitval te voorkomen.

De coach gaat zo’n anderhalf jaar eens per week op huisbezoek bij de leerling. Haalbare  doelen worden opgesteld, zoals het inplannen van huiswerk, het creëren van een rustige omgeving om huiswerk te maken. Indien gewenst staat de coach de ouders bij met ouderavonden. Ook kijkt de coach naar vrijetijdsbesteding, want ontspanning en sociale contacten zijn van cruciaal belang. Na het eerste schooljaar van het voortgezet onderwijs wordt het coachen gefaseerd afgebouwd, inmiddels is er een structuur opgezet die de ouders en de leerling voort kan zetten.

Bestuursleden van “Coach4you” Tom Mariën en Henriëtte Browne namen uit handen van raadslid Marjolijn Moester de rode taart in ontvangst.

Coach4you is opzoek naar nieuwe vrijwilligers, denkt u, ik wil ook als coach mijn bijdrage leveren? Zie: www.coach4you.org

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester