Door Redactie op 6 juni 2014

Broederenklooster en vernieuwde bestuurscultuur uit de onderhandelingen

De politieke partijen tot overeenstemming gekomen om de plannen over het Broederenklooster en de vernieuwde bestuurscultuur buiten de onderhandelingen over de formatie te houden. In goed overleg hebben de partijen met elkaar voor beide onderwerpen een initiatiefvoorstel voorbereid. De PvdA is erg tevreden over het besluit om dit te doen en is tevreden met het resultaat. ‘Door deze twee onderwerpen samen op – en aan te pakken hebben we gezamenlijk verantwoordelijkheid genomen voor twee belangrijke kwesties in onze gemeente. Hier waren een goede onderlinge verstandhouding en samenwerking voor nodig. Dat is gelukt en dat is veel waard, nu en in de toekomst’, aldus Annelies de Jonge.  Zie hieronder het persbericht.

PERSBERICHT

ZUTPHEN – Een onafhankelijke commissie bestaande uit drie externen uit de samenleving gaat twee alternatieve plannen voor het nieuwe Broederenklooster uitwerken.

Het eerste alternatief brengt de maximale financiering met zo weinig mogelijk nieuwbouw in beeld. Het andere alternatief gaat uit van een minimaal noodzakelijke investering binnen de bestaande bouw. Het behalen van de bezuinigingstaakstelling van structureel 500.000 euro per jaar en het verkrijgen van draagvlak in de samenleving zijn belangrijke randvoorwaarden. Voor de gemeenteraad blijft het uitgangspunt een aansprekende museum- en bibliotheekfunctie in Zutphen te creëren.

Ook gaat een externe commissie een visie ontwikkelen en maatregelen voorstellen voor een nieuwe bestuurscultuur. De partijen in de raad hebben afgesproken dat zij voor 1 december een besluit nemen over de aanbevelingen van de commissie.

De Zutphense partijen hebben unaniem besloten dat beide onderwerpen – Broederenklooster en vernieuwde bestuurscultuur – nu los staat van de onderhandelingen om tot een nieuw college te komen. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 juni worden beide voorstellen besproken.

 

Redactie

Redactie

Berichten die door de webredactie zijn geschreven.

Meer over Redactie