Door Frans Heitling op 17 november 2012

Broederenklooster: een mooi plan, maar…

Een mooi plan, maar…. Zo kun je het plan omschrijven zoals dit nu (eind 2012) over het Broederenklooster is gepresenteerd. Waarom leidt juist dit initiatief tot zoveel discussie? De Zutphense PvdA is een voorstander is van het onder één dak brengen van een aantal culturele instellingen in deze stad. Het staat in ons verkiezingsprogramma en we zijn daarin niet de enige.

Het door wethouder La Rose gepresenteerd plan is een mooi plan, maar… En het gaat ons om de ‘maar.’ De vragen die dit plan opwerpt zijn groot. Te groot om daar zo maar over heen te stappen. Daarbij gaat het niet alleen over financiën, maar ook om de beleving van juist die plek waar de uitbreiding gerealiseerd moet worden.

Gideon Monument
Het Gideonmonument is de plek waar al sinds de prille jaren ’50 op 4 mei de jaarlijkse dodenherdenking plaats vindt. Die plek is niet zo maar gekozen. Op 14 oktober 1944 kwamen veel Zutphense bewoners om bij het bombardement. De Barlheze, de Rozengracht en de plek waar nu het Gideonmonument staat vormen het hart van het getroffen gebied. Inwoners van Zutphen die als jong meisje of jonge jongen dit bombardement hebben overleefd zaten op de publieke tribune toen de voorstellen aan de Zutphense gemeenteraad werden gepresenteerd. Voor de PvdA betekent dit dat een Broederenklooster zonder een door deze groep gedragen oplossing en invulling van het Gideonmonument niet denkbaar is.

Luxe variant
Dat is niet het enige, maar wel een van de moeilijkste afwegingen. Wanneer wij verder naar het plan kijken rijzen er meer vragen. Het plan zoals het nu voor ons ligt is fraai, zeer fraai. Maar het is gelijk ook de premiumvariant. Luxe opgetuigd en met talloze functies die veel verder gaan dan het samenvoegen van onze culturele instellingen, van de bibliotheek en de twee musea. Een auditorium, een grand café, een plek voor het archief.
Dit plan wordt enthousiast onderbouwd: we realiseren een bezuinigingsdoelstelling van € 500.000 per jaar. Het plan is goed voor de binnenstad en trekt extra bezoekers naar onze stad. In de raad zijn hier al stevige vragen over gesteld en de prognoses die onder de plannen liggen zijn niet altijd even hard. Dat is jammer.
Een premiumvariant kost heel veel geld. Ruim € 8 miljoen. Gelukkig hoeft Zutphen dat niet alleen op te brengen. De provincie Gelderland is bereid om de helft van dit bedrag voor haar rekening te nemen. Maar goed, geld van de provincie is ook geld van de gemeenschap.

Een plan B
Wij willen graag een plan B, wij willen graag de keuze tussen verschillende varianten met verschillende prijskaartjes, niet alleen de premiumvariant. Daarom willen wij in gesprek, binnen en buiten de gemeenteraad, met alle betrokkenen in de stad over de vraag: wat hebben we nu echt nodig om het Broederenklooster tot een succes te maken en de culturele instellingen dichter bij de burgers van Zutphen te brengen? Natuurlijk betekent dit dat je de bibliotheek, het Stedelijk Museum en het Henriëtte Polak museum onder één dak moet brengen. Zo kun je optimaal gebruik maakt van de ruimte en bijvoorbeeld de baliefuncties van bibliotheek en musea combineren. Dat is slim maar ook leuk. Het brengt de musea en de bibliotheek dichter bij elkaar en ook dichter bij de burgers. Zo hebben we dat ook in het verkiezingsprogramma van de PvdA opgeschreven.
Vervolgens willen wij graag met iedereen in gesprek over o.a. de volgende vragen:

  • Wat is er nodig om het Broederenklooster tot een succes te maken?
  • Hoe noodzakelijk is een auditorium? Hoe groot moet dat zijn?
  • Hoe noodzakelijk is de horecafunctie?
  • Kan de horecafunctie op een andere plek in de directe omgeving van het Broederenklooster worden ingevuld?
  • Is verplaatsing van het archief noodzakelijk?
  • Is de Hanzehof een alternatief voor extra zalen voor de Luxor?
  • Enzovoort.

Kortom wij willen ons goed buigen over het programma van eisen rond Het Broederenklooster en we willen daarover in gesprek. Misschien dat zo’n discussie tot een andere invulling van het Broederenklooster kan leiden. Hebben we wel zo veel geld nodig? Kunnen we, in plaats van een premiumvariant, ook kiezen voor een standaarduitvoering? De eerste ideeën om tot een nieuw Broederenklooster -waarin we culturele voorzieningen dichter bij burgers kunnen brengen- te komen zijn inmiddels al weer twee jaar oud.

Investeren naast bezuinigingen?
Ondanks de bezuinigingen waar de gemeente Zutphen voor staat willen we ook investeren. Wij vinden dat nog steeds een goed idee. Echter in de afgelopen twee jaar is er wel wat veranderd. Binnen de begroting van Zutphen zagen we ons – terecht – gedwongen om € 12 miljoen af te schrijven op ons grondbedrijf. Ook de gemeente voelt de crisis. We hebben in die tussentijd – naast eerdere stevige bezuinigingen -ook nog eens een extra € 2,5 miljoen aan bezuinigingen moeten vinden. Dat betekent, wat ons betreft, dat het reserveren van € 4 miljoen wel eens te veel zou kunnen zijn. Mag en kan het een onsje minder? Is het plan faseerbaar? Met verschillende beslismomenten? Dat willen wij graag met de stad bespreken.

In die zin zijn wij blij dat het college nu toch kiest voor een andere insteek en opnieuw de dialoog zoekt.
Frans Heitling,
PvdA-fractie gemeenteraad Zutphen

Frans Heitling

Frans Heitling

Frans Heitling is van november 2017 tot mei 2018  interim-voorzitter geweest. Frans was jarenlang raadslid.

Meer over Frans Heitling