Door Harrij Hissink op 27 december 2016

Welkom Annemieke Vermeulen als nieuwe burgemeester van Zutphen

Vrijdag 23 dec. jl. werd mevrouw drs. Annemieke Vermeulen geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje als burgemeester van de gemeente Zutphen. Van interim-burgemeester Carry Abbenhues werd 20 dec. jl. afscheid genomen. We hebben haar ervaren als een rasbestuurder, koersvast, met humor en spontaniteit.

Zij heeft op een waardevolle manier bijgedragen aan de opgaven waarvoor de gemeente Zutphen stond, zoals de economische agenda en het versterken van het gemeentelijk bestuur. Geweldig veel en goed werk heeft ze dit jaar, samen met het college en de ambtelijke organisatie verricht. Hiervoor wil ik haar bedanken. We zullen haar zeker gaan missen.

Annemieke Vermeulen paste het beste in de profielschets zoals die door de raad met input van onze bewoners, instellingen en bedrijfsleven was opgesteld. Ik ben ervan overtuigd dat zij een sterke persoonlijkheid met ervaring is die krachtdadig kan besturen. Een burgemeester die betrokken is bij onze stad. Iemand die kansen, maar ook de problemen van onze stad ziet. Ik denk dat zij veel gaat betekenen om Zutphen op een goede manier op de kaart te zetten en zo gaat bijdragen aan het bevorderen van werkgelegenheid, armoedebestrijding en het tegengaan van de tweedeling in onze stad.

Ik feliciteer haar van harte met deze installatie en wens haar veel succes met haar werkzaamheden.

Harrij Hissink, PvdA fractievoorzitter

Harrij Hissink

Harrij Hissink

Geachte lezer, ik ben 71 jaar oud, geboren en opgegroeid in Zutphen. Het is een geweldige plaats om te wonen, te werken en te ondernemen. Gedurende 30 jaren heb ik samen met mijn Elly en werknemers een brood-en banketbakkerij gerund in de Spittaalstraat. Na deze periode ben ik actief geworden bij de PvdA-Zutphen-Warnsveld om mijn

Meer over Harrij Hissink