Door Petra Smeenk op 24 februari 2014

Amendement op collegevoorstel Broederenklooster

De PvdA gaat samen met de Stadspartij, GroenLinks, D’66 en Babs Berg van Stadsbelang onderstaand amendement indienen op het collegevoorstel Broederenklooster. De PvdA steunt de bouw van het Broederenklooster. Het Broederenklooster is onderdeel van ons bezuinigingsvoorstel in 2011.

De coalitie wil naast bezuinigen en versoberen ook investeren in Zutphen. Voor de PvdA is het bouwen van het nieuwe zwembad erg belangrijk, hiermee is tegelijk een bezuiniging behaald. Zowel door de bouw van het zwembad als door de bouw van het Broederenklooster.

In de afgelopen 2 jaar heeft de PvdA het proces rondom het Broederenklooster kritisch gevolgd, steeds hebben er getracht een breder draagvlak te creëren. We hebben gezorgd dat het Gideonmonument kan blijven staan, en de plek blijft voor de dodenherdenking op 4 mei. We zijn blij met het Broederenklooster omdat we daarmee de bibliotheek in Warnsveld kunnen behouden. Met het amendement op het raadsvoorstel is de PvdA ervan overtuigd dat er een Broederenklooster komt waar we trots op kunnen zijn, waar jong en oud kan worden bediend, dat we de mooie collectie van Henriëtte Polak kunnen behouden en we ook nog een bezuiniging behalen.

Amendement Broederenklooster

Petra Smeenk

Petra Smeenk

Mijn naam is Petra Smeenk, sinds eind november lid van het bestuur van de PvdA Zutphen-Warnsveld. Ik ben al lang lid van de PvdA, ben voorzitter geweest van de campagnecommissie, vervolgens 4 jaar in de raad gezeten waarvan 2,5 jaar als fractievoorzitter. Naast mijn politieke werk ben ik verpleegkundige, docent verpleegkunde en teamleider verpleegkunde bij

Meer over Petra Smeenk