Motie bestrijding jeugdwerkloosheid

Motie bestrijding jeugdwerkloosheid

Met de motie vraagt de PvdA het college na te gaan of de Startersbeurs ook zou passen in het beleid van de gemeente Zutphen als het gaat om de bestrijding van Jeugdwerkloosheid