Door Frans Manders op 1 juni 2017

Aandacht voor de waarden van water in Zutphen

De fracties van Groenlinks, Stadspartij en PvdA, verenigd in de Groengroep Zutphen, willen graag dat de rivieren, laken, sloten en vijvers   in Zutphen en Warnsveld groener en fraaier worden. Met meer ecologische waarde, aantrekkelijker om langs te zitten, wandelen of te varen, en wellicht ook met een functie voor het opwekken van energie.

De partijen dienden 8 mei jl een motie in waarmee het college wordt gevraagd om te inventariseren welke ideeën uit het Blauwboek haalbaar zijn. De motie kon op veel steun rekenen in de raad.

In Zutphen en Warnsveld kun je het water niet missen: de rivieren IJssel en Berkel, vijvers, grachten, sloten en laken in het buitengebied. Deze wateren zijn belangrijk om droge voeten te houden. Maar zeker ook voor de natuur en de beleving. En hier kan wel wat verbeterd worden. GroenLinks, Partij van de Arbeid en Stadspartij denken onder meer aan: een aangepast maaibeheer voor groenere oevers, inrichting van leefplekken voor kikkers, vissen, vlinders en insecten, meer plekken om te verpozen langs de oevers en het bevaarbaar maken van de Vispoortgracht voor fluisterboten.

De samenwerkende fracties hadden zelf ideeën genoeg, maar veel belangrijker is wat inwoners en organisaties in de gemeente willen. Zij deden een oproep in de krant en op sociale media en organiseerden een publieksavond. Aan deze oproep is in grote getale gehoor gegeven. Maar liefst 86 ideeën en voorstellen werden gedaan. Het zijn voorstellen over het beheer, de inrichting, de beleving en het opwekken van energie. Opvallend is het enthousiasme om zelf een steentje bij te dragen in de uitvoering.

Alle ideeën en voorstellen vindt u in het Blauwboek dat u hier kunt downloaden.

Motie Blauwboek, 10 april 2017

Blauwboek versie 29-04-2017 digitaal

 

 

Frans Manders

Frans Manders

Hallo, ik ben getrouwd en heb 2 zonen. Het Deventerweg Kwartier is mijn buurt. Ik ben trots op mijn wijk. Noordveen is het voorbeeld van hoe sociale cohesie opgebouwd kan worden, het houdt mij en met mij vele vrijwilligers al 17 jaar bezig. Met als resultaat o.a. De Week van de Wijk die wordt afgesloten

Meer over Frans Manders