Door op 11 januari 2013

Verkiezing Stadsdichter

Op donderdagavond 27 januari 2013, Landelijke Gedichtendag, vindt in Zutphen de grote poëziemanifestatie plaats waar bekend gemaakt wordt wie de derde stadsdichter van Zutphen zal zijn. Over de wijze van verkiezen van de Stadsdichter stelde de PvdA schriftelijke vragen.

Stadsdichters worden gekozen om in een beperkte periode gedichten te schrijven over de stad en de gebeurtenissen die er plaats vinden. Deze gedichten zijn bedoeld voor de inwoners van Zutphen. Tegelijkertijd is de verkiezing van de stadsdichter een aangelegenheid van een zeer beperkte groep mensen. Omdat de PvdA een groot voorstander is van het verbreden van de toegang tot kunst en cultuur, zodat meer mensen ermee in aanraking kunnen komen, en de missie van het kunst- en cultuurbeleid van de Gemeente Zutphen “Het stimuleren dat kunst en cultuur verbreed worden naar diverse terreinen, lagen en leeftijdsgroepen van de bevolking” is, stellen wij hierover de volgende vragen:

  1. Hecht het college van B&W en de kunst- en cultuursector van Zutphen aan de beslotenheid van de verkiezing van de stadsdichter door een jury en waarom?
  2. Hoe denkt het college van B&W erover om ook de inwoners van de gemeente stemrecht te geven  bij de verkiezing van de stadsdichter van de gemeente Zutphen in 2014?

Bij voorbaat hartelijk dank voor de beantwoording.

Met vriendelijke groeten,
Frans Heitling en Annelies de Jonge, namens de fractie van de PvdA