Door op 4 juni 2013

Motie bestrijding Jeugdwerkloosheid aangenomen!

Onze motie Startersbeurs, ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid, is aangenomen! Hieronder kunt u mijn spreektekst lezen. In de raadsvergadering van 3 juni stemden alle partijen, met uitzondering van de VVD, voor de motie die via het inwinnen van informatie beoogd dat de Startersbeurs ook in Zutphen wordt ingevoerd. De VVD gaf aan dat omdat er in de arbeidsregio reeds gesproken wordt over de Startersbeurs, deze motie weinig toegevoegde waarde had. De SP was, zoals wel vaker het geval is, afwezig bij de vergadering en heeft niet meegestemd. Met de Startersbeurs worden de belangrijkste drempels waardoor jongeren geen baan krijgen weggehaald: het gebrek aan een netwerk en werkervaring. De Startersbeurs is een initiatief van FNV en CNV jongeren, samen met hoogleraar in arbeidsmarktvraagstukken Ton Wilthagen.

 

Spreektekst, ter verdediging van de motie Startersbeurs
Gemeenteraad Zutphen, 3 juni 2013

13% Zichtbaar en mogelijk nog een procent of 5 onzichtbaar, is het percentage werkloze jongeren met een diploma in onze Gemeente Zutphen – Warnsveld. Een te groot aantal jongeren zit dus thuis. Natuurlijk kunnen we zeggen dat het heel charmant of sympathiek is om hier iets aan te willend oen, maar dat er helaas geen baanzekerheid is of actie overbodig is omdat er reeds aan de koffietafel over gesproken wordt. En dus doen we maar niets?

Voor de PvdA is dat heel moeilijk te slikken. Iedere jongere die thuis zit schepen we, terwijl we er nu iets aan kunnen doen, op met een gat in zijn cv. Een gat dat jarenlang door zal werken en een beslag legt op het leven van die jongeren. Iedere jongere die thuis zit werkt niet verder aan de kennis en de competenties die hij op school heeft opgedaan en waar wij als samenleving in hebben geinvesteerd. En dat terwijl we er per direct, gratis en voor niks iets aan kunnen doen!

De Startersbeurs haalt een streep door de belangrijkste drempels waardoor jongeren geen baan kunnen krijgen; gebrek aan een netwerk en werkervaring. En het wordt gefinancierd door het Rijk. De gemeenten die er reeds mee zijn gestart hebben erg goede ervaringen met dit zeer laagdrempelige initiatief. Ik zeg laagdrempelig omdat het via internet werkt, bijna zonder tussenkomst van jobcoaches, jongerenwerkers en andere mensen die gemoeid zijn met onze werkloze medemens. Een initiatief zonder gedoe, ook voor het bedrijfsleven. En ik zeg goede ervaringen in gemeenten, gezien de enorme vlucht die dit initiatief neemt. Tilburg, Den Bosch, Rotterdam hebben per gemeente in een maand tijd reeds veel jongeren aan het werk geholpen. En de groep van gemeenten die de Startersbeurs invoerd is in twee weken tijd gegroeid van 3 naar 15. Dus waarom twijfel in deze gemeente, in deze Raad. Ik begrijp dat echt niet, dus ik ben op zoek gegaan naar de antwoorden.

De wethouder refereerde in het Forum aan het reeds in gang gezette jobclass. Opgezocht blijkt dit niets meer dan een businesscase over een traject voor een klasje jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een klasje met jongeren uit de gehele arbeidsmarktregio en dat zullen er dus 1, of 2, laten het er 5 zijn uit Zutphen – Warnsveld. Een peulenschil in vergelijking met de 50+ jongeren die TIlburg wist te bereiken binnen 1 maand.

Ik heb ook gezocht naar de type banen die worden aangeboden. Immers, de VVD en Groen Links, vroegen hiernaar. En ja, er zijn vacatures voor jongeren met MBO 2 niveau en die worden ook vervuld. Tegelijkertijd zien we ook een veelheid aan vacatures voor hoogopgeleiden, waaronder juristen, accountmanangers en communicatie adviseurs. Een doelgroep waar wij het hier in deze Raad wel vaker over hebben.

Tot slot wil ik deze Raad nog eens diep in de ogen kijken als het gaat om het Plein. WIj hebben hier zorgen over en spreken elkaar regelmatig over het functioneren van het Plein. We wisselen dan van gedachten over de vraag of het Plein niet wat meer, sneller, beter en innovatieve methoden kan toepassen ter bevordering van de uitstroom van mensen met een uitkering. Geef dan ook geen dubbel signaal af ens tem voor deze motie die slechts vraagt om een overweging of die snelle, laagdrempelige en succesvolle initiatief ook hier past, ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid!

Hartelijk dank,

Mocht u na het lezen van deze tekst of naar aanleiding van de motie vragen hebben, neem dan contact met mij op.
Met hartelijke groet,

Namens de fractie van de PvdA
Annelies de Jonge.