Door Harrij Hissink op 17 oktober 2015

PvdA wil door met het huidige collegeakkoord

In een goede sfeer is er op 15 okt. jl. gesproken over het vervolg van het rapport van Wim Dijkstra. Hieronder de bijdrage van onze fractie…….

De PvdA-fractie heeft na het verschijnen van het rapport van Wim Dijkstra geen grote veranderingen binnen raad en college geconstateerd. De discussies in de forums zijn naar onze mening wel verbeterd en de bereidheid om argumenten uit te wisselen toegenomen. Een nieuwe bestuurscultuur, zoals het vroegtijdig betrokken worden bij raadsvoorstellen, begint gestalte te krijgen.

Dit proces heeft nog wel de nodige tijd en gewenning nodig, maar het begin is er. Helaas wordt er nog regelmatig terug gekeken naar gebeurtenissen in het verleden en dat is jammer maar zal wel slijten en heeft tijd nodig. De Leergang zal zich wat ons betreft meer moeten richten op de rolverdeling tussen raad en college.

Onze fractie heeft goede gesprekken gevoerd met de verschillende politieke partijen en dit heeft veel verduidelijkt. We denken nu te weten hoe er tegenaan wordt gekeken. De vorming van een meerderheidscollege lijkt ons nu beter. Dit geeft waarschijnlijk meer daadkracht en rust om de komende jaren te besturen. Zeker gezien de opgave om vanaf 2017 enkele miljoenen te bezuinigen.

Als deelnemer aan de coalitie willen wij gewoon doorgaan, ook als een meerderheidscollege niet haalbaar blijkt. Constructief samenwerken met alle partijen en college voor een gemeente waar iedereen zich thuis voelt.

Het toetreden van een vijfde wethouder vinden wij bespreekbaar maar zal wel een toegevoegde waarde moeten hebben. Laat vooral het college hierin een stem hebben en laat zij aangeven wat nodig is om een sterker team te maken.

Het collegeakkoord ‘Krachten Bundelen’ wordt breed gedragen en deze willen we graag gerealiseerd hebben aan het einde van deze periode. Kleine aanpassingen bij het toetreden van een partij voor een meerderheidscollege zijn voor ons bespreekbaar maar de tijd dringt en de PvdA-fractie wil geen lang proces.

We moeten juist aan de slag met de opgave voor onze stad en als politiek niet met onszelf bezig zijn.

Harrij Hissink, fractievoorzitter PvdA Zutphen-Warnsveld

Harrij Hissink

Harrij Hissink

Geachte lezer, ik ben 71 jaar oud, geboren en opgegroeid in Zutphen. Het is een geweldige plaats om te wonen, te werken en te ondernemen. Gedurende 30 jaren heb ik samen met mijn Elly en werknemers een brood-en banketbakkerij gerund in de Spittaalstraat. Na deze periode ben ik actief geworden bij de PvdA-Zutphen-Warnsveld om mijn

Meer over Harrij Hissink