Door Fransje vd Breggen op 22 april 2013

1 mei

Op de Eerste Mei vieren diegene, die geen ander eigendommen hebben dan hun arbeidskracht, de strijd voor hun sociale rechten. Het is een dag van feest voor de reeds samen afgedwongen rechten maar ook en dag om samen na te denken over hoe zulke rechten ook in de toekomst afgedwongen kunnen worden.

Leve de Revolutionaire Eerste Mei!
Een baan zonder vaste uren, zonder betaald ziekteverlof of vakantie, waar je te allen tijde zomaar ontslagen kan worden, een woning waar je te allen tijde zomaar uitgezet kan worden, biedt geen bestaanszekerheid. Uitgeleverd aan de dagprijzen kan je zomaar zonder inkomen op straat komen te staan.
Zo’n onzekere situatie brengt je welzijn in gevaar!
In Nederland en elders komen steeds meer mensen in moeilijke situaties terecht. Vaste arbeidscontracten maken plaats voor tijdelijke banen en/of uitzendwerk. Vaste huurcontracten worden nauwelijks nog afgesloten, wie niet kan kopen of huren woont maar als kraakwacht. Zelfs woningbezitters verkeren in onzekerheid, gezien het feit dat een arbeidscontract zomaar beëindigt kan worden, waardoor het huis eveneens op de veiling belandt.
Wie in zulke verhoudingen moet werken of wonen, verliest zijn vrijheid.
Sta op voor je recht!
Bestaanszekerheid is een voorwaarde voor welzijn en een belangrijk sociaal recht. Opstaan voor het recht op bestaanszekerheid betekent zelf ingrijpen, dus het afdwingen van zeggenschap van werknemers en bewoners over arbeid en huisvesting en de verdeling ervan. Wie het zelf voor het zeggen heeft in bedrijf en woning kan namelijk niet zomaar ontslagen of ontruimd worden. Zeggenschap afdwingen kan alleen wie zijn/haar werk en woonomstandigheden goed begrijpt en deze kennis ook kan omzetten in daden.
Samen, niet alleen …
Gezien het feit dat Staat en wet vooral zeggenschap op basis van eigendom beschermen, kunnen mensen alleen hun rechten waarborgen als ze hun eisen gezamenlijk weten de formulieren en gezamenlijk weten te handelen als deze niet ingewilligd worden. Alleen wie zorgen en gedachten met lotgenoten deelt, kan rechten afdwingen

Fransje vd Breggen

Fransje vd Breggen

Vanaf april 2017 neem ik de functie als secretaris waar.  Als webmaster onderhoud ik de website en plaats ik de aangeboden stukken, in samenwerking met Karin en Marjolijn die de social media onder hun hoede hebben.

Meer over Fransje vd Breggen