1 juli 2013, PvdA Regio kantoor Doetinchem, Bilderdijkstraat 20 | PvdA Regio kantoor Doetinchem, Bilderdijkstraat 20

Thema-avond decentralisatie en participatie in Doetinchem

Op 1 juli organiseert de PvdA Achterhoek een bijeenkomst over de decentralisaties en de participatie – wet. (AWBZ, WMO, PGB, Jeugdbeleid etc).
Hierbij zullen als inleiders aanwezig zijn onze 2e Kamerleden Otwin van Dijk en John Kerstens en Paula Wieggers van de Provinciale Staten.

Opgeven voor deze avond voor 27 juni a.s. Inloop vanaf 19.30
Mail: wilgrootwassink@gmail.com    Telefoon: 0623817949  Website:  http://doetinchem.pvda.nl/agenda/thema-avond-3/

Zij zullen ingaan op de grote veranderingen die eraan komen in 2015. Veranderingen rond Zorg, Jeugdbeleid enzovoorts en op de impact die dit zal hebben voor alle betrokken partijen zowel voor de gebruikers als de uitvoerders.
U bent van harte uitgenodigd voor deze Thema-avond die gehouden wordt in het regiokantoor Bilderdijkstraat 20, 7002AB Doetinchem.
Mochten er meer aanmeldingen komen dan er plaatsen zijn in het regiokantoor dan wijken we uit naar een andere locatie. In dat geval ontvangt u nog bericht van ons.
We zien u graag!