30 oktober 2013, Real-X, Sleutelbloemstraat 71A in Apeldoorn | Real-X, Sleutelbloemstraat 71A in Apeldoorn

Tafel van Tien over Jeugdzorg in Apeldoorn

De PvdA Apeldoorn organiseert de Tafel van Tien over de decentralisatie van zorgvoorzieningen voor de jeugd naar gemeenten. Het karakter van een Tafel van Tien is dat publiek luistert naar een aantal deskundigen die met elkaar in gesprek gaan over een thema onder leiding van een gespreksleider. Deze keer is het thema de overheveling van Jeugdzorg naar de gemeenten.

Het jeugdstelsel wordt tussen 2012 en 2015 verbouwd en in zijn geheel geheel overgeheveld naar gemeenten. Dat is ingrijpend en veelomvattend. De overheveling moet gaat gepaard gaan met een inhoudelijke vernieuwing. Voor deze Tafel van 10 zullen in ieder geval aanwezig zijn Paul Blokhuis (wethouder gemeente Apeldoorn), Paula Wieggers (Lid Gelderse Provinciale Staten PvdA), Loes Ypma (lid Tweede Kamer PvdA), Joost van Niekerk (huisarts), Saskia Blom (Centrum voor Jeugd en Gezin), Theo Dhuyvetter (Bureau Jeugdzorg) en Taco van Lent (GGZ).
Gespreksleider Cor Klein Heerenbrink zal het debat leiden.

Wij stellen het op prijs als u van tevoren laat weten of u aanwezig bent. U kunt dit doen door een email te sturen naar aanmelden@tombrands.nl   Wij zien uit naar een zinvolle en vooral inhoudsvolle bijeenkomst waarbij de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken het thema kunnen benaderen.
Graag verwelkomen wij u 30 oktober a.s. bij Real-X, Sleutelbloemstraat 71A in Apeldoorn. De zaal is open vanaf 19.00 uur .