23 oktober 2013, nog onbekend | nog onbekend

Algemene ledenvergadering

Op 23 oktober 2013 houden we een ledenvergadering, waarin een aantal verenigingszaken centraal staan. Door deze verenigingszaken op 23 oktober af te handelen zorgen we ervoor dat we de ledenvergadering van 27 november en 4 december volledig kunnen benutten voor het verkiezingsprogramma en kandidatenlijst.

De volgende onderwerpen willen we in ieder geval bespreken op 23 oktober:

       Gelegenheid tot vragen over de procedure rond de kandidaatstelling.

       Installeren interim voorzitter en secretaris van afdelingsbestuur.

       Vaststellen reglement van orde voor ledenvergadering van 4 december.

       Actualisatie jaarplan 2014

       Vaststellen begroting 2014